P1070218

 

  

   PAVEIKTIE DARBI: Projektēšanas darbi,  Būvniecības darbi  

   VIETA: 

   PASŪTĪTĀJS: AS „Sadales tīkls”

   REALIZĀCIJAS PERIODS: 

 

 

  

P1070208

 

 

   PAVEIKTIE DARBI: Projektēšanas darbi,  Būvniecības darbi  

   VIETA: 

   PASŪTĪTĀJS: AS „Sadales tīkls”

   REALIZĀCIJAS PERIODS: 

 

 

  

20140515 112000

 

  

   PAVEIKTIE DARBI: Projektēšanas darbi,  Būvniecības darbi  

   VIETA: 

   PASŪTĪTĀJS: AS „Sadales tīkls”

   REALIZĀCIJAS PERIODS: 

 

 

 

 

   

ELEKTROTĪKA IZBŪVE SPIRTA RŪPNĪCAS ELEKTROAPGĀDEI 

1VEIKTIE DARBI: Projektēšanas darbi,  Būvniecības darbi  

VIETA: Kalsnavas pag., Madonas novads

PASŪTĪTĀJS: AS „Sadales tīkls”

REALIZĀCIJAS PERIODS: 2012